Wijkwarmteplan voor ’s-Heerenberg-Oost/Lengel

Voor de gemeente Montferland heeft WijkvanNu een wijkwarmteplan opgesteld voor de wijk ’s-Heerenberg-Oost/Lengel. We hebben concreet plan uitgewerkt waarin we handvatten geven voor de uitwerking van de warmtetransitie. Zo weten bewoners en andere betrokkenen wat er op ze af komt en waar ze aan toe zijn. Dit plan is een stap in het proces, waarna nog vele kleine en grote …

Heerenveen maakt bottom-up wijkuitvoeringsplan

WijkvanNu heeft in Heerenveen het eerste Wijkuitvoeringsplan ontwikkeld in nauwe samenwerking met een bewonersinitiatief. De wijk Heidemeer werd geselecteerd om in 2030 van het aardgas af te gaan, mede door het bewonersinitiatief dat hard aan de weg timmerde en diverse verduurzamingsacties organiseerde. Deze bewoners maakten dan ook deel uit van de projectgroep. Overige bewoners werden uitgenodigd om zitting te nemen …

Eerste wijkuitvoeringsplan voor Delft

De gemeente Delft heeft het stappenplan voor een Wijkuitvoeringsplan (WUP) op papier staan. De Multatulibuurt is een logische buurt om de stappen in de praktijk te brengen. Het is de eerste buurt in Delft waar integraal gewerkt wordt aan een plan om aardgasvrij te worden. Naast de warmtetransitie werkt Delft in de Multatulibuurt ook aan rioolvervanging en aan sociale cohesie …

Haalbaarheidsstudie duurzaam verwarmen met oppervlaktewater Wijchen

Een haalbaar wijkuitvoeringsplan kan starten vanuit verschillende invalshoeken. Zo startte deze voor de gemeente Wijchen met een onderzoek vanuit Buro Loo waarbij de mogelijkheden van het aanleggen van collectieve warmtesystemen in Wijchen-Centrum en Wijchen-West in kaart zijn gebracht. Wijchen wordt omringt door water: het Wijchens Meer en de Vormerse Plas. Dit oppervlaktewater kan perfect geschikt zijn als duurzame warmtebron voor …

Succesvolle aanvraag Proeftuin Generalenbuurt Eindhoven

Op 10 maart 2022 ontving gemeente Eindhoven het goede nieuws: de Generalenbuurt is de tweede Eindhovense proeftuin ‘aardgasvrij wonen’ binnen het landelijke Programma Aardgasvrije Wijken. WijkvanNu begeleidde in opdracht van Gemeente Eindhoven de Proeftuinaanvraag. De toekenning is hét startsein om de circa 500 woningen uit Generalenbuurt-Zuid van het aardgas af te halen, met warmte uit de Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). De Generalenbuurt …

Proeftuin aardgasvrije wijk ’t Ven in Eindhoven

De buurt ’t Ven in Eindhoven is een van de wijken die als proeftuin is aangewezen in het kader van het ‘Programma aardgasvrije wijken’. Deze Rijksbijdrage is toegekend voor de realisatie van een warmtenet. Het warmtenet wordt aangesloten op de bestaande biowarmtecentrale in Meerhoven. Met deze centrale is het mogelijk een groot deel van de wijk ’t Ven van warmte …

Aan de slag in twee wijken voor Nissewaard

In 2019-2020 heeft de gemeente Nissewaard, samen met de andere gemeentes op het Zuid-Hollandse eiland Voorne-Putten de Warmtetransitievisie Voorne-Putten opgesteld. In deze visie is opgenomen dat in een vijftal wijken, verdeeld over de vier gemeentes, met projecten gestart wordt om deze wijken in 2030 aardgasvrij-ready te maken. In de gemeente Nissewaard zijn hiervoor de wijken De Hoek en De Akkers-centrum/Vogelenzang-zuid aangewezen. Wij begeleiden …

Publicaties: Warmtenetten ontrafeld en Warmtenetten georganiseerd

Warmtenetten zijn nieuw en worden vaak genoemd als innovatie in wijken en buurten. Maar hoe werkt het nou precies, wat zijn de voor- en de nadelen? En welke afwegingen zijn nodig bij de manier van ontwikkelen, realiseren en exploiteren van een warmtenet? DWA, partner van WijkvanNu ontwikkelde in opdracht van TKI Urban Energy de gratis handleidingen ‘Warmtenetten ontrafeld’ en ‘Warmtenetten …

Technische analyse met bewoners voor Vogelwijk, Den Haag

De gemeente Den Haag onderzoekt hoe de woningen in de Vogelwijk met schone energie verwarmd kunnen worden en hoe er duurzaam gekookt kan worden. Voor de overstap naar schone energie hebben wij de verschillende duurzame alternatieven onderzocht. In het onderzoek is de Trias Energetica meegenomen: er is gekeken naar het besparen van aardgas, het duurzaam opwekken van warmte en wanneer …

Communicatieproces aquathermie Utrechtse Heuvelrug

We organiseerden voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug de communicatie rondom de introductie van warmte uit rioolwater. Tijdens een tweetal interactieve inloopmiddagen werden inwoners geïnformeerd over de meest aantrekkelijke warmteoplossing en werd de analyse toegelicht via een looproute met informatieborden en interactieve componenten. Aan het eind van de route konden de inwoners stemmen en na afloop bleek ongeveer 80% positief te …

Bewonersinitiatief Steenwijkerland: inzicht in technische mogelijkheden voor de wijk

Vanuit een bewonersinitiatief in Steenwijkerland kwam de vraag naar voren welk energieconcept het beste toegepast kan worden voor drie verschillende wijken. Vanuit het oogpunt van de bewoners hebben wij de totale kosten van verschillende technieken als all-electric, aansluiting op een warmtenet en een hybride warmtepomp met waterstof bepaald. Zowel kosten voor isolatie, aanpassing van de cv-installatie en energiekosten zijn over …

Wijkuitvoeringsplannen Zeehelden- en Bloemenbuurt Ede

In de Zeehelden- en Bloemenbuurt en Ede worden binnenkort werkzaamheden uitgevoerd. Een groot deel van het riool wordt vervangen en een aantal bomen wordt vervangen door nieuwe bomen. De gemeente zag dit als kans: als de straat toch open gaat, kunnen we meteen een aantal andere verbeteringen meenemen. Wij stelden daarop voor de gemeente Ede, samen met buurtbewoners en betrokken …