Haalbaarheidsstudie duurzaam verwarmen met oppervlaktewater Wijchen

Een haalbaar wijkuitvoeringsplan kan starten vanuit verschillende invalshoeken. Zo startte deze voor de gemeente Wijchen met een onderzoek vanuit Buro Loo waarbij de mogelijkheden van het aanleggen van collectieve warmtesystemen in Wijchen-Centrum en Wijchen-West in kaart zijn gebracht. Wijchen wordt omringt door water: het Wijchens Meer en de Vormerse Plas. Dit oppervlaktewater kan perfect geschikt zijn als duurzame warmtebron voor …

Succesvolle aanvraag Proeftuin Generalenbuurt Eindhoven

Op 10 maart 2022 ontving gemeente Eindhoven het goede nieuws: de Generalenbuurt is de tweede Eindhovense proeftuin ‘aardgasvrij wonen’ binnen het landelijke Programma Aardgasvrije Wijken. WijkvanNu begeleidde in opdracht van Gemeente Eindhoven de Proeftuinaanvraag. De toekenning is hét startsein om de circa 500 woningen uit Generalenbuurt-Zuid van het aardgas af te halen, met warmte uit de Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). De Generalenbuurt …

Aan de slag in twee wijken voor Nissewaard

In 2019-2020 heeft de gemeente Nissewaard, samen met de andere gemeentes op het Zuid-Hollandse eiland Voorne-Putten de Warmtetransitievisie Voorne-Putten opgesteld. In deze visie is opgenomen dat in een vijftal wijken, verdeeld over de vier gemeentes, met projecten gestart wordt om deze wijken in 2030 aardgasvrij-ready te maken. In de gemeente Nissewaard zijn hiervoor de wijken De Hoek en De Akkers-centrum/Vogelenzang-zuid aangewezen. Wij begeleiden …

Publicaties: Warmtenetten ontrafeld en Warmtenetten georganiseerd

Warmtenetten zijn nieuw en worden vaak genoemd als innovatie in wijken en buurten. Maar hoe werkt het nou precies, wat zijn de voor- en de nadelen? En welke afwegingen zijn nodig bij de manier van ontwikkelen, realiseren en exploiteren van een warmtenet? DWA, partner van WijkvanNu ontwikkelde in opdracht van TKI Urban Energy de gratis handleidingen ‘Warmtenetten ontrafeld’ en ‘Warmtenetten …