Welke rol pakt u als gemeente?

Het afgelopen jaar werkten nagenoeg alle Nederlandse gemeenten aan hun Transitievisie Warmte. Nu deze visie klaar is, komt de volgende fase in beeld: het uitwerken van uitvoeringsplannen op wijkniveau. Aan de hand van drie vragen helpen we u in dit blog op weg om de gemeentelijke rolneming in deze fase scherp te krijgen. Welke basis is gelegd met de Transitievisie …

Hoe houd je de energietransitie in de wijk betaalbaar? 

Laten we het direct maar gezegd hebben: het aardgasvrij maken van wijken in Nederland is complex en iets van de lange adem. Dit weten we inmiddels. Dat we te maken hebben met technische, juridische en financiële obstakels én dat er sceptici te overtuigen zijn, dat weten we ook. Misschien heb jij als lezer ook je bedenkingen bij het hele ‘aardgasvrij-verhaal’. …